Skip to main content
< Tornar a notícies
Jordi Mestres, president de Chemotargets i coordinador del grup de recerca en Quimiogenòmica del GRIB a l’IMIM-UPF (Foto: Daniel Portales, PCB).
 16.01.2018

Aliança entre Chemotargets i el Centre d’Avaluació i Investigació de Medicaments de la FDA

El Centre d'Avaluació i Investigació de Medicaments de la FDA (CDER-FDA) i Chemotargets –una spin-off del l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) amb seu el Parc Científic de Barcelona (PCB)– treballaran de forma conjunta en virtut d'un acord de col·laboració en recerca de cinc anys de durada. La finalitat d'aquesta aliança és millorar les avaluacions de seguretat dels medicaments d'ús humà.

 

L’objectiu principal d’aquest conveni d’investigació serà avaluar la utilitat i rendiment de la plataforma d’intel·ligència i descobriment Chemotargets CLARITY® en la predicció d’activitats específiques i no específiques, utilitzant dades farmacològiques i de seguretat conegudes obtingudes en estudis experimentals d’entitats moleculars petites.

El CDER està interessat en l’avaluació de models in silico per determinar els perfils farmacològics per tal de predir els possibles esdeveniments adversos dels medicaments en desenvolupament. D’altra banda, el coneixement del perfil de diana molecular d’una substància química pot ajudar a predir el seu potencial d’abús i addicció, el que permetria reduir els riscos associats a l’exposició a aquesta substància.

La col·laboració inclourà l’ús de la plataforma CLARITY@ de Chemotargets per avaluar hipòtesis sobre els paràmetres toxicològics que fa servir el CDER en les avaluacions de seguretat dels medicaments. El programa identifica les possibles dianes moleculars i el mode d’acció de molècules petites i els seus metabòlits predits mitjançant un screening ràpid i simultani, en únic model predictiu, de més de 2000 mecanismes d’acció associats amb l’activitat terapèutica i criteris de seguretat, entre els quals s’inclouen centenars de mecanismes d’acció relacionats amb la seguretat anotats amb informació sobre toxicitat preclínica i efectes adversos clínics.

En aquest sentit, CLARITY@ permet predir la seguretat d’un compost a través del tractament meticulós de dades FAERS (un sistema per informar sobre esdeveniments adversos de la FDA) i de l’ús de descriptors matemàtics que distingeixen els senyals de seguretat del soroll de fons. El CDER tindrà accés a una versióla plataforma basada en un conjunt d’entrenament degudament seleccionat, obtingut a partir de recursos interns així com de dades de patents de la base de dades GOSTAR creada per Excelra, per tal d’assegurar una extensa cobertura de l’espai químic. L’aplicació Marvin JS de Chemaxon proporciona la capacitat de disseny d’estructures químiques.

Notícia relacionada [+]