Miquel Moretó, nou director de l’INSA·UB Notícies

Miquel Moretó, professor del Departament de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia, ha estat nomenat nou director del l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (), adscrit al Parc Científic de Barcelona. La seva elecció ha coincidit amb la constitució del nou Consell de Direcció de l’INSA·UB, que l’ha escollit per una àmplia majoria. En la mateixa reunió es va anunciar que la investigadora M. Carmen Vidal, del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia, serà la secretària de l’Institut.