La revista digital “Filmhistòria” de l’any 2002, en cd-rom Notícies

El Centre d’Investigacions Film-Història de la UB, ubicat al Parc Científic de Barcelona, ha publicat la segona edició en cd-rom de la revista digital “Filmhistòria” corresponent als números del volum XII de l’any 2002. La nova edició inclou un monogràfic sobre el cinema espanyol i el dossier “El cine, quinto poder” que recull les ponències del simposi celebrat a Moscou sobre la influència del cinema soviètic en el nou cinema llatinoamericà, a més de les habituals seccions de ressenyes de films i llibres, entrevistes i crònica del Festival de Sant Sebastià.