Publicitat activa


Informació institucional · Dades i indicadors

 

Xifres

 

Referent internacional en el foment de la innovació que acull a més de

2.800 professionals

 

 

6

Centres de recerca

 

 

+110

entitats

 

 

1997

vam ser el primer parc científic de l'estat espanyol

+ 22.000 m2

de superfície de laboratoris

 

 

+ 10.000 m2

de superfície d'oficina

 

 

+ 28.000 m2

per a altres usos

 

 

El PCB fomenta les activitats científiques en què participen

5.000 persones
cada any

 

 

 

CIFRAS PARC CIENTÍFIC BARCELONA 2018
Avance de memoria anual 2018

 

 

Memòria

 

 Memòria d'activitats 2018 >

 Annual Report 2018 >

 Memòria d'activitats 2017 >

 Memòria d'activitats 2016 >

 Memòria d'activitats 2015 >

 Memòria d'activitats 2014 >