Identifiquen un factor clau en la formació de tumors luminals de mama

18.05.2020

Investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) al Parc Científic de Barcelona han descobert un nou mecanisme que opera en les cèl·lules cancerígenes de la mama que són positives per receptors d’estrogen. El treball revela que inhibint CPEB2, un factor clau en la via de senyalització d’estrogen, les cèl·lules cancerígenes proliferen menys, i en cas dels ratolins, s’aconsegueix protegir-los davant el càncer de mama luminal.

 

Conducte mamari de ratolí amb immunofluorescència (Photo: IRB Barcelona).

El laboratori de Laboratori de Control Translacional del Cicle Cel·lular i Diferenciació de l'IRB Barcelona, dirigit per l’investigador ICREA Raúl Méndez, publica, en la revista Science Advances, un treball que ha permès identificar un factor clau en la formació de tumors luminals de mama.

Els tumors luminals es caracteritzen per expressar receptors d’estrogen i representen el subtipus més freqüent de càncer de mama. La glàndula mamària és l’únic òrgan del nostre cos que experimenta el seu desenvolupament més important després del naixement, en funció de fluctuacions en els nivells d’hormones. Això fa que sigui un bon model per investigar el procés de diferenciació cel·lular, així com els mecanismes que governen la progressió del càncer de mama.

Tal com explica Raúl Méndez; “Històricament s’ha estudiat en gran profunditat com les hormones regulen el desenvolupament de la glàndula mamària a nivell transcripcional, és a dir, la síntesi de l’ARN missatger a partir de l’ADN. En treballs previs del nostre grup havíem descobert que els factors anomenats CPEBs regulen el següent pas, la traducció d’aquest ARN missatger a proteïna. Aquest procés és essencial en el desenvolupament de l’embrió i es desregula en la formació d’altres tumors, com per exemple en de pàncrees”.

L’equip investigador de l’IRB Barcelona ha constatat que CPEB2 és essencial per a la síntesi de proteïnes, després de l’estimulació hormonal, que controlen tant el correcte desenvolupament de la glàndula mamària, com la formació de tumors luminals de mama.

► Article de referència: Rosa Pascual, Judit Martín, Fernando Salvador, Oscar Reina, Veronica Chanes, Alba Millanes-Romero, Clara Suñer, Gonzalo Fernández-Miranda, Anna Bartomeu, Yi-Shuian Huang, Roger R. Gomis and Raúl Méndez. "The RNA binding protein CPEB2 regulates hormone sensing in mammary gland development and luminal breast cancer".Science Advances (2020) DOI: 10.1126/sciadv.aax3868

► Per a més informació: web de l'IRB Barcelona [+]