< Tornar al llistat

Metesosim i Olfasense uneixen forces contra la contaminació ambiental per olors

27.11.2019

La companyia catalana Meteosim, amb seu al Parc Científic de Barcelona, ha signat una aliança amb la multinacional alemanya Olfasense per proporcionar una solució integral en la gestió intel·ligent de la contaminació odorífera i els seus conflictes derivats. Mitjançant aquest acord, les dues companyies integren la seva tecnologia capdavantera en la plataforma Ortelium, que permet analitzar l'impacte ambiental d'episodis passats, actuals i futurs de males olors, i inclou eines avançades de gestió de queixes, facilitant una presa de decisions intel·ligent en temps real.

 

La companyia catalana Meteosim –referent mundial en modelització de contaminació atmosfèrica– ha signat una aliança estratègica amb la multinacional alemanya Olfasense, líder global en consultoria i gestió d'olors per al sector industrial.

Mitjançant aquest acord, ambdues companyies integren la seva tecnologia capdavantera en una única plataforma, Ortelium, que combina el big data, la intel·ligència artificial i l’internet of things (IoT) per proporcionar una solució integral en la gestió d'olors per aquelles empreses i entitats públiques l’activitat de les quals genera emissions atmosfèriques amb impacte odorífer a l'entorn.

De manera complementària a aquesta unió tecnològica de forces, Meteosim també es converteix en el soci exclusiu de vendes d’Ortelium a Espanya i Colòmbia.

Meteosim i Olfasense han estat desenvolupant aquesta eina mitjançant un equip interdisciplinari entre Barcelona i Kiel durant els dos últims anys. Ara ja ha arribat al mercat europeu i llatinoamericà, on està tenint una molt bona acceptació.

“Estem convençuts que aquesta aliança estratègica serà un èxit. Ortelium és una solució potent, única i molt eficaç. Respecte a la determinació i gestió dels impactes odorífers corresponents, sectors com les plantes de tractament d'aigües residuals i indústries com la paperera, química i alimentària representen, només a Europa, un mercat potencial d’uns 100 M€. El nostre objectiu és aprofitar la nostra experiència al mercat global per arribar també a tots els continents, on el volum de negoci global s'estima en més de 400 M€”, explica Oriol de Tera, CEO de Meteosim.

El repte de la gestió de la contaminació odorífera

La gestió d'olors contaminants és molt complexa, i precisa de la combinació de diverses tecnologies per aportar una solució senzilla i adequada a les necessitats particulars de cada sector.

Ortelium és un atles dinàmic que recull, visualitza, explota i processa dades de sensors IoT, models numèrics i plans de producció per analitzar l'impacte ambiental d'episodis, tant passats com actuals i futurs, facilitant una presa de decisions intel·ligent en temps real per a la gestió d'activitats generadores d'olor. 

Disposar d'un sistema que pugui recol·lectar, processar i analitzar tota la informació monitoritzada aporta una informació molt valuosa, tant per a la detecció de situacions de risc en pocs segons, com per poder entrenar o enriquir models predictius que puguin complementar aquest tipus de solucions de gestió ambiental proactiva. A més, suposa un estalvi de costos i permet valorar l'efectivitat de mesures de control d'olors abans d'implementar-les.

La companyia vol expandir l’abast d’aquesta tecnologia d'intel·ligència ambiental en un ampli ventall de sectors, on la necessitat de solucions intel·ligents de monitoratge atmosfèric està evolucionant ràpidament: gestió de residus; tractament d’aigües residuals, tractament de residus, indústria alimentària, química i petroquímica, entre d’altres.

“Les olors i les problemàtiques que se’n deriven es comencen a valorar com un contaminant ambiental més de rellevància a nivell atmosfèric. Actualment, tant les administracions públiques com les empreses són conscients que si generen emissions a l’atmosfera que poden provocar olors molestes a la població de l'entorn, aquestes es transformen en problemàtiques per a l'activitat productiva i, en conseqüència, en una amenaça per al creixement del seva activitat econòmica”, comenta Martí de Riquer, director negoci de Qualitat de l'Aire en Meteosim.

Olors molestes, un problema mediambiental real

La plataforma Ortelium inclou, a més, eines avançades de gestió de queixes per olors molestes, fet que suposa un avanç tecnològic molt rellevant en aquells sectors que precisen de suport especialitzat per a la gestió d'activitats generadores d'olors molestes i els seus conflictes derivats.

Les males olors provinents d'activitats comercials o industrials constitueixen una problemàtica actual significativa ja que, cada cop més, són objecte de queixa i preocupació per part de la ciutadania, que els percep com una amenaça per a la seva qualitat de vida i, fins i tot, per a la seva salut.

Estudis recents revelen que les persones que es troben pròximes al desenvolupament d'activitats generadores de olors molestes, poden arribar a desenvolupar problemes de salut com mal de cap, insomni, pèrdues de memòria, problemes de concentració i, en els casos més severs, nàusees, marejos, vòmits, molèsties respiratòries i alteracions psicològiques.

El Tribunal Europeu de Drets Humans i la jurisprudència contenciós-administrativa han declarat que la contaminació odorífera pot afectar el dret a la intimitat domiciliària de les persones. Tanmateix a Espanya, com en la majoria de països europeus, no hi ha un marc normatiu general que la reguli. Els conflictes per olors s’aborden parcialment en normatives locals o regionals de qualitat de l'aire. A causa d’aquest buit legal, i de la manca d’estudis tècnics vinculats, les estadístiques oficials sobre la seva incidència en la població són parcials i molt escasses.

No obstant això, els experts estimen que la contaminació odorífera afecta a Espanya a un 25% de la població. A Catalunya, ja representa el 30% de les queixes i denúncies que reben les diferents administracions territorials de la Generalitat, segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Síndic de Greuges. I a Europa, els especialistes adverteixen que és ja la segona raó de les queixes dels ciutadans després del soroll.

“Ortelium és una interessant eina tecnològica per fer un pas endavant en la resolució dels conflictes derivats de les olors molestes. La possibilitat de poder incloure la participació ciutadana, en el procés de notificació, avaluació i gestió d'aquesta mena d'incidències, obre un interessant camí cap a una transparència entre l'operador i els potencials afectats en la resolució de conflictes dins de l'entorn immediat que comparteixen”, apunta Martí de Riquer.