Publicitat activa

Informació institucional · La Fundació PCB

 

Presentació

 

El Parc Científic de Barcelona és un dels ecosistemes referents a Europa en recerca, transferència tecnològica i innovació en ciències de la vida. Situat a Barcelona, dins del campus del coneixement, el Parc té més de 100.000 m2 a disposició d’una Comunitat activa de gairebé 2.800 professionals.

 

El PCB et facilita els serveis ordinaris bàsics i científics en un entorn privilegiat per al networking. Uneix-te a la nostra comunitat!

 

Missió i valors

 

Missió: Potenciar la recerca, la transferència de coneixement i la innovació del sector públic i privat, mitjançant una gestió intel·ligent dels espais, l’oferta tecnològica i de les relacions i diàleg de la comunitat PCB.

Visió: Esdevenir una comunitat de recerca pública-privada de referència internacional en benefici del lideratge científic de Catalunya, del seu creixement econòmic i l'atracció de talent.

Valors: Comunicació, Compromís, Responsabilitat, Passió, Treball en equip.

 

 

Òrgans de Govern

 

President

Joan Elias García

Rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Vicepresident primer

Joan Corominas Guerin

President del Consell Social de la UB

Vicepresident segon

Francisco Esteban Bara

Vicerector de Comunicació i Coordinació de la UB

 

Secretària

Belén Noguera de la Muela

Secretària General de la UB

Vicesecretari no patró

Miquel Amorós

Secretari del Consell Social de UB

Vocals en representació de la Universitat de Barcelona

Josep Oriol Escardíbul Ferrà

Gerent de la UB

Àlex Aguilar Vila

Vicerector de Projecció i Internacionalització de la UB

Vocals designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona

Francesc Boada

 

Vocals designats per la Fundació Bosch i Gimpera

M. Carme Verdaguer Montanyà

Directora general de la FBG

Francesc Xavier Roigé Ventura

Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca de la UB

 

 

Josep Batista Trobalon

Vicerector de Personal Docent i Investigador de la UB

Domènec Espriu Climent

Vicerector de Recerca de la UB

 

Vocals designats pel BBVA

Renovació de patrons en tràmit

Vocals designats per la Generalitat de Catalunya

Francesc Xavier Grau Vidal

Secretari d’Universitats i Recerca

 

Joan Gómez Pallarès

Director general de Recerca

Vocal designat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Rosa Menéndez López

Presidenta

 

Vocals cooptats

Ajuntament de Barcelona
Joan Subirats

 

Luís Herrero
Banco Santander

 

Albert Cirera
Vicerector d'Emprenedoria, Transferència i Innovació de la UB

 

 

Estructura organitzativa