Bon govern

 

Bon govern

 

Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona

 

 

Gestió de la qualitat

 

ISO 14001:2015

 

Per la gestió ambiental dels edificis i instal·lacions del Parc Científic de Barcelona.

 

 

ISO 9001:2015

 

Serveis certificats: 

- Serveis Científics Comuns (SCC), Instal·lació Radioactiva (IRA) i Servei de Reaccions Especials (SRE), per les seves activitats de prestació de serveis científics de suport (Manteniment d'equipament científic i instal·lacions i serveis d'atenció a l'usuari de laboratori)

- Servei generals: servei de comunicació i difusió de la ciència, recepció i atenció a l'usuari; recepció i distribució de mercaderies; condicionament d'espais i reformes; servei de manteniment; botiga i serveis afins (bates, gel sec i nitrogen líquid); servei d'informàtica i comunicacions; gestió de residus; neteja; vigilància i seguretat.

 

 

Certificat de Bones Pràctiques de Laboratori

 

La Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del PCB disposa de la certificació de compliment dels principis de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) (segons RD 1369/2000) per a la realització d’estudis de toxicologia i d’ecotoxicitat amb medicaments (d’ús humà i veterinari), productes sanitaris i cosmètics.

 

 

Política Estratègica de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient [+]

Acompliment ambiental [+]