Accés a la informació pública

 

Formulari electrònic
Dades de la persona sol·licitant
Sol·licitud d’informació Forma de contacte (indiqueu-ne una)

Política de privacitat

Dades del titular del lloc web: FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
Domicili: C/ BALDIRI I REIXAC, 10-12 - 08028 BARCELONA
Telèfon: + 34 93 4029060
Fax: + 34 93 4029063
E-mail: info@pcb.ub.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona nº 1.149
C.I.F: G61482832Dominis: http://www.pcb.ub.cat; http://www.pcb.ub.es; http://www.pcb.ub.edu 

 

Dades del Delegat de Protecció de Dades designat: MICROLAB HARD S.L.
Domicili: c/ Santiago Rusiñol 8 local 11, 08750, Molins de Rei
Email: dpo@pcb.ub.cat

 

De conformitat amb allò disposat en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA en compliment d’allò disposat en el Reglament, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA amb les següents finalitats:

     1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
     2. Realitzar estudis estadístics.
     3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

 

 

La FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

 

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en  el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

 

Totes les dades sol·licitades a través de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

Per poder accedir a intranet l’usuari rebrà del Servei d’Informàtica i Telecomunicacions (SIC)  un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’ introduir al Web.

 

La FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat en el Reglament Europeo de Protecció de Dades  (RGPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

     1. Correu electrònic: info@pcb.ub.cat
      2. Fax dirigit a la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, ref. RGPD, a l'+ 34 93 4029063.
     3. Correu postal dirigit a la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, ref. RGPD, C / Baldiri Reixac. 4-8, 08028, Barcelona.
     4. Escrit dirigit personalment i lliurat a la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, ref. RGPD, C / Baldiri Reixac. 4-8, 08028, Barcelona.

D’igual forma, la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

SEGURETAT

La FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

 

LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, vídeos, so, marques, logotips i signes distintius, i qualsevol altre contingut, són propietat del PCB o dels organismes vinculats a aquest o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial:
En conseqüència queda prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar, tractar, enviar, carregar arxius o explotar la totalitat o una part dels continguts d'aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials, sense l'autorització expressa i per escrit de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, excepte si es diu expressament el contrari. 
L'accés, navegació i ús d'aquest lloc web per l'usuari no implica en cap cas la renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial per part del PCB dels esmentats drets.
Com a excepció de l'anterior els textos propietat del PCB publicats a l'apartat "Notícies" d'aquest lloc web poden ser utilitzats per tercers en els termes de la següent llicència Creative Commons:
  
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons 

El PCB es reserva el dret a exercitar les accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques que violin qualssevol dels drets de propietat intel·lectual i industrial aquí esmentats. 
En cap cas la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.La FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. La FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

 

*Camps obligatoris