< Tornar al llistat

Neurobiologia del Desenvolupament i de la Regeneració Cel·lular

Persona de contacte: Eduardo Soriano García

Telèfon: +34 934 037 119

E-mail: dept-biologia-celular@ub.edu

Web: http://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/N/NEURODEV/index.html

Ubicació: Ed. Clúster - S1A12

El desenvolupament del cervell és un procés complex integrat per diversos passes seqüencials: la determinació de les regions, l’especificació dels tipus de cèl·lules neuronals, el control de la migració cel·lular, el guiatge axonal, la formació de xarxes neurals connectives i la plasticitat sinàptica dependent d'activitat.

El funcionament correcte de tots aquests processos és essencial per a la formació del cervell. Les alteracions genètiques i moleculars que n'afecten algun dels passos s’associen amb malformacions anatòmiques i amb disfuncions fisiològiques del cervell.

Recentment, s'ha demostrat que existeix una gran varietat de mecanismes moleculars i cel·lulars que controlen amb precisió cada una de les passes, d'entre els quals destaquen l'expressió de factors de transcripció específics, l’activitat de morfògens i de factors de creixement, la senyalització produïda per les molècules de guia i per proteïnes extracel·lulars, i l’activitat sinàptica.

El nostre treball d'investigació es centra en l'estudi de nous gens implicats en aquests processos, i en la caracterització de les vies de senyalització intracel·lular que s'activen als cons de creixement axonal en resposta als senyals extracel·lulars.

A més, es coneix que el cervell adult no es regenera, i en conseqüència, no es recupera de les lesions o processos de mort cel·lular associats a malalties. L'estudi dels mecanismes que regeixen el desenvolupament i creixement normal dels sistema nerviós és essencial per explicar la falta de reparació espontània del cervell adult i també per a dissenyar noves aproximacions regeneratives orientades a reparar les lesions cerebrals.

Sector principal: Biotecnologia mèdica