< Tornar al llistat

Oficina de Projectes Internacionals de Recerca

Persona de contacte: Ignasi Sánchez Blázquez

Telèfon: +34 934 035 383

E-mail: recerca.europea@ub.edu

Web: www.ub.edu/oper

Ubicació: Torre D - 04B05

La Unitat de Projectes Internacionals de Recerca (fins ara Oficina de Projectes Europeus de Recerca) de la UB té com a objectiu la gestió dels projectes de recerca finançats a càrrec de la Comissió Europea. Aquesta gestió comprèn, bàsicament, la difusió d'informació, el suport a la preparació de propostes (impresos i pressupost) i la gestió econòmica (control del pressupost, pagament de despeses, elaboració d'informes econòmics, etc.).

La Unitat és la responsable de la gestió econòmica i financera dels projectes europeus concedits a la Universitat de Barcelona.

Les seves principals tasques són:

  • Difusió i assessorament en el suport a la preparació de propostes
  • Assessorament en la realització del pressupost
  • Aplicació i interpretació de la normativa CE específica per a cadascun dels programes i direccions generals
  • Seguiment del pressupost durant la vida del projecte
  • Realització dels informes econòmics periòdics
  • Relació amb la Comissió Europea i el coordinador del projecte pel que fa als aspectes financers

Sector principal: Altres