< Tornar al llistat

Leitat

Telèfon: +34 937 882 300

E-mail: fmitjans@leitat.org

Web: http://fundacionleitat.org/

Ubicació: Ed. Hèlix - 03A01

La Biomed Division de LEITAT ofereix serveis i col·laboracions en teràpia i diagnosi en malalties oncològiques, inflamatòries, autoimmunes i angiogèniques; basant-se en:

  • Generació d'anticossos monoclonals a la carta per a investigació bàsica, diagnòstic (ELISA fins a biosensors) i tractament
  • Enginyeria genètica d'anticossos: ADCs, fragments, clonatge, seqüenciació, quimerització, humanització i biosimilars
  • Models cel·lulars in vitro per estudiar eficàcia, mecanisme d'acció, screening, toxicologia, etc
  • Models animals in vivo per estudiar eficàcia, biodistribució, MTD, pre-PK, histologia, etc

Sector principal: Biotecnologia mèdica

Altres sectors: Agroalimentació, Dispositius mèdics, Farmàcia