< Tornar al llistat

Fundació per a la Investigació Nutricional (FIN)

Persona de contacte: Lluís Serra Majem

Telèfon: +34 931 630 269

E-mail: fin@fin.pcb.ub.es

Web: www.fundacionnutricional.org

El Centre de Recerca en Nutrició Comunitària va ser creat l’any 1990 pel Dr. Lluís Serra Majem des del Departament de Salut Pública de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de dur a terme recerca epidemiològica i interdisciplinar dirigida a incrementar els coneixements en la relació entre alimentació-nutrició i salut-malaltia, amb la finalitat de millorar l’estat de salut de la població general. Des de 1997 l’administració del CRENC corre a càrrec de la Fundació per a la Investigació Nutricional (FIN).

El Grup de Recerca en Nutrició Comunitària desenvolupa diverses investigacions en el camp de les malalties relacionades amb la nutrició, analitza els factors dietètics i nutricionals involucrats en l’origen de les malalties més generalitzades. També desenvolupa projectes en el camp de les polítiques de nutrició i el desenvolupament de guies alimentàries.

Una de les publicacions del GRENC

Un dels projectes principals que té és l’estudi europeu SU·VI·MAX, que té com a objectiu analitzar la relació entre la ingestió de vitamines i minerals antioxidants i l’aparició dels principals problemes de salut dels països industrialitzats: les malalties cardiovasculars i el càncer. El protocol d’aquesta investigació experimental consisteix en l’administració de vitamines i minerals antioxidants en dosis nutricionals enfront de placebo, en un col·lectiu de 2.500 adults voluntaris d’entre 35 i 60 anys, distribuïts per tota la geografia catalana i avaluats periòdicament quant a ingesta nutricional, manifestacions clíniques i paràmetres bioquímics durant un període total de vuit anys de durada. Aquest estudi, que pretén conduir a una millor comprensió del paper dels nutrients antioxidants esmentats, va començar a l’Institut Scientifique et Technique de la Nutrition et de l’Alimentation (ISTNA) de París l’any 1994, i a posteriori, s’ha fet extensiu a altres països europeus, fins al punt de convertir-se en el primer i més ampli estudi longitudinal experimental dut a terme a Europa en el camp de la salut pública i la nutrició preventiva.

Altres projectes de recerca són l’estudi EURALIM, projecte comparatiu de dades nutricionals a nivell europeu en què participen set centres de recerca. L’estudi ENKID, d’avaluació dels hàbits alimentaris de la població infantil i juvenil espanyola, dut a terme en una mostra de 5.000 nens i nenes de 2 a 24 anys; i un estudi epidemiològic del tipus de cas-control per avaluar el paper de la nutrició en la fertilitat masculina.

Sector principal: Agroalimentació