< Tornar al llistat

Grup de Recerca en Geociències Marines

Persona de contacte: Miquel Canals Artigas

Telèfon: +34 934 021 384

E-mail: miquelcanals@ub.edu

Web: www.ub.edu/geomarines

Ubicació: Ed. Clúster - S1B43

CORELAB - Laboratori d’anàlisi no destructiva de materials geològics
Les tècniques d’anàlisi en continu i no destructiu són claus en l’estudi dels materials ja que permeten obtenir de forma ràpida i sense la necessitat de destruir les mostres objecte d’anàlisi una gran quantitat d’informació sobre la naturalesa, l’estructura interna i la composició dels materials.

CORELAB és un laboratori obert per a la comunitat científica i a tots els usuaris dels sectors públic i privat interessats en la realització d’anàlisis no destructives completes, continues, ràpides, repetitives, econòmiques i amb resolucions molt elevades de materials geològics i similars, tant naturals com artificials.

Els principals equips amb que compta CORELAB són:

  • XRF core scanner Avaatech: escàner de fluorescència de raigs X per la caracterització geoquímica de materials (composició elemental per a tot s els elements amb pes atòmic entre l’Al i l’U) en sondeigs de sediments i roca, mostres discretes, mostres en U-channel i espeleotemes, entre altres.
  • Càmera fotogràfica d’escombrada lineal digital, en visible i ultraviolat: permet obtenir imatges en continu i a molt alta resolució (70 micres) d’objectes de 1,5 m de longitud màxima, i extreure’n les dades numèriques de color (colorimetria RGB/CIE-L*a*b*).
  • Multitom CORE X-ray CT (core TAC): per a la visualització i anàlisi densitomètrica no destructiva en 3D de les estructures internes, inclosa la porositat, dels materials mitjançant l’estudi dels canvis de les propietats lligades a la densitat a resolucions molt elevades (5-300 micres).
  • Perfilador multisensor (MSCL-Geotek): per a l’anàlisi continua de les propietats físiques (susceptibilitat magnètica, velocitat de les ones P, resistivitat, densitat gamma) dels sondeigs de sediment i roca, tancats o oberts longitudinalment (adquisició programada per l’any 2015).
El laboratori disposa d’altres facilitats com cambres frigorífiques, banc segur d’obertura de testimonis, sales de treball, microscopis i magatzem.

Sector principal: Altres