Política de privacitat

La Fundació Parc Científic de Barcelona (en endavant, PCB) és una Fundació pública amb domicili a Barcelona (Espanya), en el carrer Baldiri Reixac, 4-8, 08028, titular dels llocs web: www.pcb.ub.cat, www.pcb.ub.es, www.pcb.ub.edu

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades i aquelles que s´obtinguin degut a la relació que s´estableixi quedaran incorporades en un fitxer o fitxers degudament inscrits i dels que és responsable la Fundació Parc Científic de Barcelona.

L'usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepta expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades en relació al manteniment, compliment, desenvolupament i control de la relació entre l´Usuari i el PCB. Així mateix, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, el PCB les cancel•larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Per la seva part, el PCB garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per l'assoliment d'aquesta finalitat l'usuari accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

El PCB pel seu propi compte o el d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat d'enregistrar les activitats de l'usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s'associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l'usuari.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat de millorar la navegació.

En qualsevol cas l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. 

Els usuaris tindran els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:
1.    E-mail: info@pcb.ub.cat
2.    Fax adreçat a la Fundació Parc Científic de Barcelona, ref. LOPD, al + 34 93 4029063.
3.    Correu postal adreçat a Fundació Parc Científic de Barcelona, ref. LOPD, C/ Baldiri Reixac. 4-8, 08028, Barcelona.
4.    Escrit adreçat personalment i lliurat a la Fundació Parc Científic de Barcelona, ref. LOPD, C/ Baldiri Reixac. 4-8, 08028, Barcelona.

 

Accepto les condicions*

*Camps obligatoris