Català | Español | English


Cátedra UNESCO de Bioética UB


Web Médica Acreditada. Ver más información
Cátedra UNESCO en Bioética Nuevo documento sobre el acceso responsable a la información jurídico-bioética en red Máster en Bioética y Derecho Nuevo libro: Sobre Bioética y Género Nuevo libro: Bioética y Medicina Intensiva
Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona

Els avenços científics en biotecnologia i en biomedicina afecten de manera important la dignitat i els drets humans de les persones, per la qual cosa han generat una problemàtica bioètica d'abast global. En aquestes circumstàncies, és necessària la realització d'un debat públic informat que permeti aproximar la biotecnologia a la societat.

L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) ofereix una forma de fer bioètica basada en una concepció flexible, pluridisciplinària i laica, emmarcada en el respecte als drets humans reconeguts. L'objectiu és subministrar arguments que fomentin l'autonomia de les persones en la presa de decisions i que contribueixin a la construcció d'una societat més transparent i democràtica.

 

Màster en Bioètica i Dret

Amb un punt de vista flexible, interdisciplinari i laïc.

Càtedra UNESCO de Bioètica

Donar suport al debat global i plural sobre els principis i camps d'estudi de la Bioètica.

Revista de Bioètica i Dret

Publicació cuadrimestral d'accès obert indexada als principals repositoris de qualitat.

Publicacions

Per donar suport a la qualitat del debat públic amb informació i arguments.

© 2015 Universitat de Barcelona                 Observatori de Bioètica i Dret. Parc Científic de Barcelona. C/Baldiri Reixac 4-6, torre D, 4º. 08028 Barcelona. Tel/Fax (+34) 93 403 45 46.